الگوریتم های هوش مصنوعی گوگل

الگوریتم های هوش مصنوعی گوگل

الگوریتم های هوش مصنوعی گوگل همانطور که میدانید با گذشت زمان بیشتر افراد از سایت های مختلف برای گرفتن اطلاعات عمومی استفاده می کنند و برای اینکه گوگل و دیگر سایت های معتبر بتوانند همه درخواست ها را مدیریت کنند، نیاز به یک سری الگوریتم‌ها دارند که ما آنها را با نام الگوریتم های هوش […]